Gå til hovedindhold

Om skolen

Rosenvangskolen - Et levende fællesskab. Her går læring og trivsel hånd i hånd

 • Læs op

Indhold

  Værdigrundlag

  Rosenvangskolen er et levende fællesskab.

  Alle børn, unge og voksne på og omkring Rosenvangskolen har:

  • retten til at være og lære
  • retten til at blive forstået
  • retten til at være regnet med - inkluderet

  Vi tror på, at læring og trivsel går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger.

  Hvis man skal lære noget, er det nødvendigt at man har det godt - er i trivsel, men på den anden side kan man ikke være i trivsel, hvis ikke man lærer noget, når det vi er sammen om, er at lære.

  Vi tror på, at man som menneske har det bedst, hvis man føler sig forstået. Det er ikke sikkert, vi altid er enige med hinanden, men det er vigtigt, at man er blevet hørt og mødt.

  Vi tror på, at alle har brug for at være en del af et fællesskab.

  Mangfoldighed

  Vi har 600 unikke og dejlige børn og unge på Rosenvangskolen.

  Vi er glade for den store forskellighed blandt vores børn og unge, da vi ser det som en styrke, at vi ikke er ens og derfor må undre os over det vi møder, kan spørge nysgerrigt ind og blive klogere på andre og os selv. Vi kan møde den globaliserede verden i en tryg kontekst.

  Vi har 22 almen klasser fordelt på 0.-9. årgang og har derudover modtagelsesklasser og specialklasser.

  Der er mellem 20 og 27 børn og unge i hver klasse. Klasser på samme årgang samarbejder meget. Til hver årgang er tilknyttet et medarbejderteam, som har hovedparten af timerne med børnene og de unge. Det er årgangsteamet, der i samarbejde med ledelsen har ansvaret for læring og trivsel for klassen og den enkelte.  Fra 0.-3. klasse er der tilknyttet en klassepædagog til hver klasse. En voksen børnene møder i dele af skoletiden og i SFO-tiden.   

  Modtagelsesklasser er for børn og unge, som kommer til Danmark uden at kunne tale dansk. De børn og unge får basisundervisning i dansk og kommer ud i almene klasser, når de kan dansk nok til at kunne følge undervisningen. Langt de fleste børn og unge i modtagelsesklasserne kommer hjem på deres distriktsskoler, når de skal gå i almen klasse.

  Vores specialklasser er for børn og unge, der har læse/skrivevanskeligheder og i visse tilfælde også har andre vanskeligheder.

  Kompetencecenter for Læsning er et bydækkende tilbud for ordblinde børn. De børn og unge, som kommer fra hele byen til Kompetencecenteret er ikke indskrevet på Rosenvangskolen og er her kun i en kortere periode.

  Sidst opdateret: 13. juni 2024