Der tilrettelægges individuelle løsninger for hvert barn alt efter hvad behovet er og hvilke muligheder der er til rådighed.

Dette sker i tværfagligt samarbejde mellem forældre, dagtilbud, skole, klub, PPR og andre relevante parter. 

Er dit barn blevet visiteret til specialklasse på Rosenvangskolen, har vi et særligt undervisningstilbud på dette område.

Læs mere om specialklasser på Rosenvangskolen