Gå til hovedindhold

Specialklasser på Rosenvangskolen

Her får børnene den støtte og faglige opbakning de har brug for fra skolen

 • Læs op

Indhold

  Specialklasserne på Rosenvangskolen er et særlig tilrettelagt undervisningstilbud for normaltbegavede elever med dyslektiske vanskeligheder og i visse tilfælde også andre vanskeligheder.

  Der visiteres via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til Rosenvangsskolens specialklasser.

  4.-5. klassetrin

  Målet for elever i denne klasse er, at de udnytter deres fulde potentiale og kommer i læring og trivsel.

  Undervisningen foregår i en lille gruppe og er kendetegnet ved tydelig struktur, systematik og overskuelighed. Noget af undervisningen foregår også sammen med en af de andre specialklasser på mellemtrinnet for på den måde at skabe mulighed for, at eleverne kan øve sig på at være en del af et større læringsfællesskab.

  I undervisningen arbejdes der bl.a. med læse/skriveteknologi. Her vil viden og erfaring fra Kompetencecenter for Læsning, som også er en del af Rosenvangskolen, være grundlaget for undervisningen.

  Specialklasserne er en del af Rosenvangskolen. Det betyder, at eleverne deltager i fælles sociale sammenhænge, når de er klar til det.

  Der vil i specialklasserne være et meget tæt skole-hjemsamarbejde, som skal sikre sammenhæng mellem skole og hjemmet.

  8.-10. klassetrin

  Målet for elever i denne klasse er, at eleverne ender deres skolegang med at aflægge folkeskolens afgangsprøve på særlige vilkår.

  Undervisningen foregår både på et lille hold og sammen med de øvrige udskolingselever på skolen.

  På det lille hold arbejder vi bl.a. med læse/skriveteknologierne, stilladsering, notatteknik mv. her vil viden og erfaring fra Kompetencecenter for Læsning igen være grundlaget for undervisningen. Her er der også etableret lektiehjælp.

  Derudover er specialklassen en del af udskolingen på Rosenvangskolen. Det betyder, at man deltager i sociale og faglige sammenhænge, når man er klar til det, ligesom man kan deltage i valgfag og valgfagslejr sammen med den øvrige skole.

  Eleverne i specialklassen har tilknyttet en kontaktperson, som skal sikre sammenhæng i dagligdagen, med forældre og hjælpe i overgangen til en ungdomsuddannelse.

  Sidst opdateret: 14. november 2023