KCL er fysisk placeret i lokaler på Rosenvangskolen, men betragtes til dels som en separat enhed. Med den fælles placering er der en naturlig kontakt og sparring mellem KCL-konsulenterne og lærerne på Rosenvangskolen i forhold arbejdet med ordblinde elever i undervisningen. For mere viden om Kompetencecenteret for Læsning (KCL) og den specialiserede læse- og ordblindeindsats skal man ind på deres egen hjemmeside.