KCL ligger fysisk placeret på Rosenvangskolens matrikel, men betragtes til dels som en separat enhed. Derfor vil børn der bliver visiteret til forløb hos KCL dele skolegård og nogle lokaler med Rosenvangskolens elever, men hvis man f.eks. vil vide mere om Kompetencecenteret for Læsning skal man ind på deres egen hjemmeside. Her kan man få meget mere information om hvad det vil sige at være visiteret elev, finde diverse kontaktoplysninger, følge med i de kurser der udbydes og meget meget mere.