For at skabe et godt samarbejde, involverer vi forældrene i en masse tiltag som de almindelige forældremøder, skole-hjem-samtaler, forældreråd og skolebestyrelsesarbejde.

Udover de almindelige tiltag, holder vi f.eks. også Fagenes Café hvor børnene selv præsenterer deres forældre for deres forskellige fag og på den måde viser hvad de har lært, ligesom projekter som "Social pejling" og "Samtale mellem generationer" også bruges med jævne mellemrum.